Geschiedenis

Palet het Tuindorp beleefde haar dies natalis in het jaar 2000. Twee kunstliefhebbers Gerard Huizing – die toen net in ons onvolprezen tuindorp was komen wonen - en Harry de Roij, kunst- en architectuur historicus slaan de handen ineen en voegen hun schilderijencollecties samen. Zij richten de hobbygalerie Palet het Tuindorp op. Het is niet de bedoeling een bloeiende kunsthandel te beginnen maar wel de collectie kwalitatief op een hoger niveau te tillen door gerichte aan- en verkoop. Bovendien willen Gerard en Harry hun collectie alsmede hun boekenverzameling openbaar maken voor het publiek.

Om bezoekers aan te trekken besluiten ze een cursus Algemene Kunstgeschiedenis te starten. De deelnemers vragen om een vervolg en dat komt er dan ook in de vorm van een cursus beeldtaal en iconografie.
Daarnaast wordt aangevangen met thematische lezingencycli Klassieke Modernen waarin diverse kunststromingen uit de periode 1880-1920 centraal staan. Ook een cursus (post)modernistische Architectuur komt op het programma. Laatste loot aan de stam is de lezingencyclus Vrouwen in de kunsten.

 

Galerie

Opvatting

“Kunst staat nooit los van haar maatschappelijke, historische, religieuze en historische context,” menen Harry en Gerard. Je moet de geestesgesteldheid van een tijdsgewricht kunnen doorgronden, de sociale context kennen en je kunnen verplaatsen in de soms complexe religieuze en filosofische discussies. Hierdoor gaan de “mysterieuze” kunstvoorwerpen leven, worden ze toegankelijker. Zo beleef je het intensiever. Gerard en Harry verplichten je tot weinig; geen huiswerk of examen, wel luisteren en vooral kijken, spelenderwijze in je opnemen. De bedoeling is dat je kunstvoorwerpen anders gaat zien, er meer van gaat genieten!

De kunstgeschiedenis vertelt ons een boeiend verhaal. Een verhaal van mensen vooral. Harry is een begenadigd, enthousiasmerend verteller die vaak met een metafoor of een humoristische anekdote de ogenschijnlijke zwaarte weet te relativeren, en kunst als levensverluchtiging ziet.

Kunst met een knipoog dus!

 

Galerie

Excursies en reizen

Deelnemers vragen al snel of het niet mogelijk is gezamenlijk op excursie te gaan. Wij besluiten om dit eens te proberen, eerst in het jaar 2000 een eendaagse excursie naar een boeiende tentoonstelling over de Blaue Reiter in Bremen. Dit bevalt eigenlijk heel goed: in een informele sfeer het geleerde in de praktijk aanschouwen en er van genieten. Al spoedig gaan wij met onze club mensen een paar dagen op pad onder andere naar de schilderachtige kunstenaarskolonies Worpswede en Fischerhude in Noord Duitsland. Nu verzorgt Palet het Tuindorp twee keer per jaar een wat langere reis – 7 tot 8 dagen – naar een nog niet zo toeristisch gebied in Centraal en Oost Europa. Wij bezochten onder meer Silezië, Zuid-Bohemen, het voormalige Oost Pruisen, de Hanzesteden aan de Oostzee en het eiland Rügen.

 

Partners

BABA Reizen

Sedert 2009 werken wij al samen met BABA Reizen uit Enschede, een bijzonder bedrijfje onder de bezielende leiding van Dick Vos. Deze duizendpoot en afgestudeerd sociaal geograaf bekleedt de functies van directeur, chef monteur, boekhouder, chauffeur, webmaster en interieurverzorger. Onze achtergrond kent onmiskenbare overeenkomstigheden. Harry reist als backpacker door Azië – met name India - in dezelfde periode waarin Dick met zijn eerste bus ook dat continent verkent.

 

Dick wil zelf graag wat van de wereld zien, maar als arm studentje heeft hij onvoldoende financiële middelen om dat te realiseren. Om het reizen betaalbaar te maken wordt een Mercedes bestelbusje gekocht dat wordt voorzien van ramen, stoelen, grote brandstoftanks, een keuken en een imperiaal en worden medereizigers gezocht om de reiskosten te delen. Zo worden in de eerste jaren van het bestaan avontuurlijke kampeerreizen gemaakt van enkele maanden naar Marokko, Turkije en India/Nepal. Als de medereizigers niet meer uit de directe vriendenkring kunnen worden gerekruteerd worden er advertenties gezet in de Volkskrant om reisgenoten te vinden. Geleidelijk aan wordt het aantal reizen groter en de bestemmingen veelzijdiger (Zuid-Amerika, Afrika)……. Begin 90-er jaren is de hobby zodanig geprofessionaliseerd dat de hobby wat beroepsmatiger wordt aangepakt. BABA Reizen is officieel geboren!

BABA Reizen is altijd een klein bedrijf gebleven. Dat heeft voor ons veel voordelen: de lijnen zijn kort en de gemaakte afspraken zijn altijd helder. Dick is geïnteresseerd in alles wat wij zoal doen. Hij bezit ook veel kennis over de regio’s die wij bezoeken en is mede daardoor voor ons een onmisbaar verlengstuk en klankbord geworden. Wij vullen elkaar op zeer waardevolle wijze aan. Het volgens onze gasten altijd een groot genoegen met team Dick en Harry op pad te gaan! Groot voordeel is ook dat er geen dure directie is die de overheadkosten opstuwt, waardoor er altijd een eerlijke prijs gevraagd kan worden.

Voor ons was en is deze samenwerking een vruchtbare en inspirerende gebleken…..

1984: BABA in actie in Azië