Cursus Algemene Kunstgeschiedenis 2018

De Stichting Johan Barthold Jongkind verzorgt in samenwerking met de Volksuniversiteit Enschede en BABA reizen voor de zeventiende maal haar cursus Algemene Kunstgeschiedenis waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen in de schilder/beeldhouwkunst, architectuur en toegepaste kunsten in West en Midden Europa.

Kunst kan niet los gezien worden van haar historische, religieuze, filosofische en maatschappelijke context en is een verbeelding van een tijdgeest. Deze sociale ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende culturele verwevenheid en interactie zullen uitvoerig de revue passeren.

De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een museum, een belangrijke kunstveiling, tentoonstelling, restauratieatelier, kunstenaarsdorp of iets anders (facultatief).

Boticelli

Sandro Botticelli, de geboorte van Venus
Florence, Uffizi; 1483

De cursus wordt verzorgd door Drs. Harry de Roij, kunsthistoricus.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 personen, de kosten zijn € 160,-.

De cursus wordt verzorgd vanaf vrijdag 9 maart 2018 in gebouw Prismare, Roomweg 167d, Enschede.

Aanvang 11:00 uur, zaal open 10:45 uur.

Aantal bijeenkomsten: 12.

Voor inlichtingen of aanmelden:
Galerie Palet het Tuindorp: Vijverlaan 49; 7553 CD Hengelo; Tel. 074- 2438090.
E-mail: h.de.roij@planet.nl

Of via de site van de Volksuniversiteit Enschede:
VU Enschede, Basis Cursus Algemene Kunstgeschiedenis 2018

Triomfboog

Triomfboog van Constantijn de Grote
313-315