Palet het Tuindorp

Palet het Tuindorp is een centrum voor kunsteducatie waar het accent vooral ligt op de Europese kunst- en cultuurgeschiedenis.

Palet het Tuindorp verzorgt activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Regelmatig worden algemene en thematische cursussen of lezingencycli verzorgd.

Ook kleinschalige kunst(historische) groepsreizen en excursies naar belangrijke tentoonstellingen worden regelmatig georganiseerd en begeleid.


Nieuws


Lezingencyclus Vrouwen in de kunsten, van vergetelheid tot herontdekking, deel 2

In het kader van de lezingencyclus willen wij opnieuw het leven en werk van een achttal bijzondere vrouwelijke kunstenaars gaan bespreken.
Elke vrijdagmiddag vanaf 11 maart van 14:00 uur - 16:00 uur. Locatie: Prismare, Roomweg 167d te Enschede.
Uitgebreide informatie over deze lezingencyclus